.

Kampregels             Vindt leuk'

Om het verblijf voor u, maar ook voor hen die de accommodatie na u bezoeken, zo aangenaam mogelijk te maken zijn een aantal kampregels opgesteld. Wij verzoeken u en uw medebezoekers vriendelijk daarvan kennis te nemen.

 1. Balsportactiviteiten worden uitsluitend op het sportveld beoefend.
 2. Vernieling en/of schade dient te worden gemeld en verrekend bij de beheerder.
 3. Wees voorzichtig met vuur. Kampvuur alleen in overleg met de Beheerder
 4. Het is streng verboden op de slaapkamers te roken.
 5. Het aanbrengen van teksten op muren en plafonds is niet toegestaan.
 6. Bezoekers hebben uitsluitend toegang tot de recreatieve ruimtes.
 7. Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, voortvloeiend uit het verblijf op de accommodatie.
 8. Na gebruik van de ruimten dienen deze schoon te worden achtergelaten. Er vindt een eindcontrole plaats.
 9. Na 23:00 uur is het niet toegestaan buitenshuis aan activiteiten deel te nemen.
 10. Na 00.00 uur rusten mens en dier op de boerderij tot 07:00 uur.
 11. Indien er meerdere groepen zijn blijft u bij uw eigen accommodatie.